Główna, Poradniki

Wykorzystanie ultradźwięków w pomiarach grubości

Wykorzystanie ultradźwięków w pomiarach grubości

Wykorzystanie ultradźwięków w pomiarach grubości materiałów stanowi istotny element w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak budownictwo, okrętownictwo czy energetyka. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu własności fal ultradźwiękowych, co pozwala na uzyskanie informacji o stanie powierzchni badanego elementu, a jednocześnie umożliwia określenie jego rzeczywistej grubości. W praktyce oznacza to, że ultradźwiękowe pomiary grubości mają zastosowanie jako metoda objętościowa.

Gdzie mają zastosowanie ultradźwiękowe pomiary grubości?  

Podstawą działania  ultradźwiękowych pomiarów grubości materiałów jest pomiar czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez badany obiekt. Na tej podstawie grubościomierz jest w stanie wyliczyć grubość danego materiału w miejscu pomiaru. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie grubości konstrukcji, co ma kluczowe znaczenie dla oceny stanu wielu eksploatowanych obiektów, zwłaszcza tych narażonych na korozję.  

Wśród konstrukcji szczególnie narażonych na korozję można wymienić rurociągi oraz zbiorniki, które są poddawane regularnym badaniom w celu monitorowania ich stanu technicznego. Pomiary grubości, określane także jako pomiary ubytków korozyjnych, są niezwykle ważne również w okrętownictwie. W tej branży stanowią główną metodę badawczą, na podstawie której statki dopuszczane są do użytkowania.  

Jakie zalety mają ultradźwiękowe pomiary grubości?  

Nowoczesne grubościomierze ultradźwiękowe mają wiele zalet, które sprawiają, że są coraz częściej wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, co potwierdza przedstawiciel laboratorium badań nieniszczących  

Jedną z największych zalet jest możliwość dokonywania precyzyjnych pomiarów bez konieczności usuwania powłoki malarskiej. To istotne udogodnienie pozwala na znaczne obniżenie kosztów badań oraz skrócenie czasu ich trwania. Ponadto, dzięki właściwościom ultradźwiękowych pomiarów grubości, stają się one bardzo wiarygodnym narzędziem diagnostycznym, wyjaśnia nasz rozmówca.  

Warto dodać, że technologia ultradźwiękowych pomiarów grubości jest stale rozwijana i udoskonalana. Wprowadzane innowacje pozwalają na jeszcze większą precyzję oraz łatwość wykonania pomiarów. Dzięki temu metoda ta zyskuje coraz szersze zastosowanie i staje się niezbędnym narzędziem w wielu dziedzinach przemysłu oraz nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *