Główna, Poradniki, Prasówki

Nowoczesne gminy miejscem dla najmłodszych

Nowoczesne gminy powinny być przyjazne dla każdego, w tym również dla najmłodszych mieszkańców. Dla młodych rodzin, miejsca przyjazne dla dzieci są ważnym czynnikiem, który wpływa na decyzję o osiedleniu się w danej okolicy. Takie rodziny często angażują się w życie gminy, m.in. poprzez opłacanie podatków i aktywny udział w życiu społecznym, co z kolei przyczynia[…]

Read more