Bez kategorii

Szkolenia przeciwpożarowe – dla kogo, jak często, podstawa prawna

Szkolenie przeciwpożarowe to jedno z najważniejszych szkoleń, które pracodawca powinien zapewnić pracownikom. Mało tego. Organizacja takiego szkolenia jest obowiązkiem każdego zakładu pracy. Sprawdź, kto powinien odbyć takie szkolenie PPOŻ i jak często należy je organizować.

Dla kogo szkolenia PPOŻ?

Obowiązek organizacji szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Odnosi się to każdego pracownika, który rozpoczyna pracę w danym zakładzie pracy – taka osoba powinna wiedzieć, jak zadbać o zdrowie swoje oraz bliskich osób, a także o samo otoczenie w przypadku pożaru. Właśnie dlatego, szkolenia PPOŻ organizuje się jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika.

Najczęściej szkolenie PPOŻ Katowice organizowane jest równocześnie z szkoleniem BHP. Podczas takiego spotkania, prowadzący przedstawia nie tylko najważniejsze zasady zachowania w momencie wybuchu pożaru, ale również wszystkie informacje odnoszące się do Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Temat związany z ochroną przeciwpożarową jest jedynie częścią takiego spotkania

Takie podejście nie jest jednak normą. Coraz więcej firm rozdziela oba szkolenia (BHP i PPOŻ) organizując dwa osobne spotkania dla pracowników. Dotyczy to przede wszystkim tych zakładów pracy, które są wyjątkowo narażone na występowanie pożarów (stolarnie, tartaki, zakłady chemiczne).

Jak często należy robić szkolenia przeciwpożarowe?

Powszechną praktyką jest przeprowadzenie szkolenia PPOŻ dla nowych pracowników jeszcze przed pierwszym dniem pracy. To dobre podejście, dzięki któremu nowa osoba na danym stanowisku od razu jest zaznajomiona z przepisami i zasadami ochrony przeciwpożarowej. Jeśli jednak w Twojej firmie, z różnych przyczyn, nie ma możliwości organizacji takiego szkolenia zaraz po rekrutacji, to bez obaw – według obowiązujących przepisów pracodawca ma obowiązek organizacji szkolenia PPOŻ w terminie do sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia.

Specjaliści BHP i PPOŻ zalecają regularnie powtarzanie szkolenia w ramach szkoleń okresowych. Warto jednak wspomnieć, że ustawodawca nie zamieścił takiego przepisu w obowiązującym prawie. Jest to jednak dobrą praktyką, aby raz na kilkanaście miesięcy, ponownie zorganizować szkolenie przeciwpożarowe w firmie.

Szkolenia PPOŻ – podstawa prawna

Organizacja szkoleń przeciwpożarowych jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Obowiązek ten zapisany został w ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Działające w Polsce przepisy prawne zobowiązują pracodawcę nie tylko do przeszkolenia swoich pracowników, ale również do wyposażenia budynku w sprawny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce) i regularnej ich konserwacji.

Przepisy PPOŻ dotyczą również wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, ustalenia scenariuszy działania w momencie pożaru, a także poinformowania pracowników o działającej w zakładzie pracy instrukcji przeciwpożarowej. Za niewywiązanie się z obowiązków, pracodawcom grożą dotkliwe kary finansowe.