Bez kategorii

Studia online – alternatywa dla osób niepełnosprawnych

Studia online – alternatywa dla osób niepełnosprawnych

Studia online – alternatywa dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawności, z jakimi zmagają się ludzie, jest całe mnóstwo. Wiele z nich nie wyklucza jednak możliwości studiowania, choć znacznie ten proces utrudnia. Dziś, przy wysoko rozwiniętej technologii i regularnie rosnącej świadomości, pojawiły się jednak alternatywy, które wspomagają rozwój i samorealizację osób niepełnosprawnych. Jedną, chyba najpopularniejszą z nich, są studia online. Dlaczego jest to dobry wybór?

Przez Internet nie znaczy gorzej

Studia online często są uważane za mniej wartościowe od tradycyjnych. Niesłusznie. Taki tryb edukacji nie różni się programem czy poziomem nauki; jedyną różnicą jest tu forma kontaktu między studentami, a wykładowcami. Ponieważ zajęcia online nie posiadają wyznaczonego grafiku, każdy uczy się wtedy, kiedy chce, może i czuje się na siłach. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie ze studiów online wyniesie się więcej – bo potrzeba na nich więcej samodzielnej pracy.

Podczas studiów online należy dojeżdżać na uczelnię na zjazdy lub zaliczenia. Jest to jednak dużo rzadsze, niż codzienne pojawianie się w gmachu placówki. Regularne dojazdy mogłyby stanowić niemały problem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na szczęście studia online stanowią doskonałe i gotowe rozwiązanie.

Studia online i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Wiele osób niepełnosprawnych nie jest w stanie zdobyć wykształcenia wyższego, jeżeli nie zostaną spełnione ich potrzeby. Każda uczelnia jest zobligowana do wyrównania szans swoich studentów, by mieli oni możliwość kształcenia się. Nie dotyczy to obniżenia wymagań wobec studenta, ale najczęściej zmianę formy nauki. W przypadku osób niepełnosprawnych częstą przeszkodę stanowią bariery architektoniczne. Nawet w przypadku studiów online są takie chwile – na przykład sesja egzaminacyjna, czy obrona pracy dyplomowej – w których trzeba pojawić się na uczelni. Właśnie wtedy władze placówki mają obowiązek zapewnienia studentowi komfortu w poruszaniu się po budynku, poszczególnych salach etc.

Większość placówek zachęca swoich niepełnosprawnych studentów do składania wniosków o przyznanie asystenta. Gdy student jest na uczelni, asystent ma za zadanie pomóc mu się po niej poruszać, robić notatki etc. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o dostosowanie formy egzaminów pod stan zdrowotny: z ustnych na pisemne lub na odwrót. Można wnioskować także o wydłużony czas pisania egzaminu.

Ograniczenia zdrowotne przestają być przeszkodą

Choć dla osób niepełnosprawnych studia są o wiele cięższą przeprawą, niż dla tych w pełni zdrowych, często decydują się na podjęcie takiego wyzwania. Chcą realizować swoje plany i marzenia mimo licznych ograniczeń. Dzisiejszy świat znakomicie im to ułatwia, właśnie dzięki studiom online. Forma ta jest wygodna, komfortowa, ale jednocześnie gwarantuje edukację na normalnym poziomie.

W kolejnych latach e-learning zapewne będzie się popularyzował, a liczba jego przeciwników zacznie maleć. Dobrze, abyśmy wszyscy uświadomili sobie, że osoba, która ukończyła studia online, nie jest gorszym specjalistą od absolwenta studiów tradycyjnych.