Bez kategorii

Sprawozdanie finansowe online

sprawozdanie finansowe online

E-sprawozdania finansowe to nic innego jak znane nam sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej. Wersja online sprawozdania wymaga sporządzenia dokumentu w odpowiednim formacie i strukturze logicznej.

sprawozdanie finansowe online

Podmioty składające sprawozdania

Do złożenia e-sprawozdań finansowych w KRS zobowiązane są podmioty odprowadzające podatek dochodowy od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Wyjątek stanowią jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Składanie sprawozdania

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego wpisane do KRS są zobowiązane do przesłania odpowiedniego dokumentu w terminie 15 dni liczonych od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Odpowiedniego zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronie Ministra Sprawiedliwości. Odmiennie jest w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Podmioty te również zobowiązane są do sporządzeni e-sprawozdań finansowych, z tym, że przekazują je do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 10 dni liczonym od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jednocześnie należy dodać, że obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego do KRS czy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie dotyczy spółek cywilnych.

Podpis

E-sprawozdanie finansowe musi być obowiązkowo podpisane przez osoby uprawnione. Ważnym i wymaganym podpisem jest kwalifikowany podpis elektroniczny bądź e-puap. W tym celu osoby obowiązane do podpisania sprawozdania muszą się posługiwać numerem PESEL. W przypadku, gdy żaden z uprawnionych nie posiada numeru PESEL, system blokuje możliwość złożenia oświadczenia, w takim przypadku należy skorzystać z płatnej drogi przedłożenia dokumentu dostępnej w zakładce S24. Jednocześnie pamiętać należy, że do złożenia e-sprawozdania finansowego koniecznym jest posiadanie konta na portalu KRS. Uprzednio trzeba zadbać o jego założenie bądź aktualizacje.

Konto na portalu

Portal KRS wymaga, przed udostępnieniem możliwości pełnego korzystania z usług, założenia konta. W tym celu należy wejść w zakładkę S24 sprawozdania i inne wnioski, dalej w zakładanie konta i postępować zgodnie z informacjami przekazywanymi przez system. W przypadku posiadania konta, które zostało utworzone przed 1 października 2018 r. muszą dokonać jego aktualizacji. W tym celu, w opcjach konta należy wybrać opcję aktualizacja i postępować zgodnie z informacjami. Aktualizacja konta wymaga złożenia podpisu elektronicznego. Czynność tą dokonuje się jednorazowo, a po jej zakończeniu można swobodnie korzystać ze wszystkich usług portalu.

Dokumenty

Jak zostało wspomniane na wstępie, sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w odpowiednim formacie i strukturze. W przeciwnym razie nie będzie możliwe poprawne wysłanie dokumentu. Jednocześnie warto pamiętać, iż wymóg dotyczący formatu nie obejmuje załączników do sprawozdania finansowego, które mogą być sporządzone dowolnie, choć zaleca się, by były sporządzone w formie elektronicznej, wgrane i odpowiednio oznaczone, a następnie wysłane wraz ze sprawozdaniem. Nadto koniecznym jest, by sprawozdanie finansowe obejmowało wyłącznie jeden plik XML.

Program do składania sprawozdań

Sprostanie wszelkim wymaganiom stawianym przez ministerialny system może być dość skomplikowany W związku z tym, na stronie https://www.fillup.pl/e-sprawozdanie-finansowe-krs-online-jpk-sf/ dostępny jest pakiet umożliwiający bezpiecznie i komfortowe składanie e-sprawozdań finansowych. Pakiet obejmuje również inne dokumenty wymagane do skutecznego zamknięcia roku podatkowego. Oferowany program umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w formacie wymaganym przez ministerstwo. Jednocześnie jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a dzięki możliwości eksportowania plików zewnętrznych, pozwala na dużo szybsze sporządzenie dokumentu. Jednocześnie sprawdza i pokazuje ewentualne błędy popełnione w sprawozdaniu, dzięki czemu zyskujemy pewność, że przesłane sprawozdanie jest poprawne i odpowiada wszelkim wymogom, a nadto jest aktualne, bowiem twórcy dbają, by wszystkie dokumenty i formularze odzwierciedlały aktualne wymagania ministerstwa.