Zainsalowanie i konfiguracja CRM

(2 opinie klienta)

0,00 

Zainstalowanie systemu CRM dla klienta oraz jego konfiguracja i dostosowanie do potrzeb klienta. System CMR oraz korzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorca po jego zainstalowaniu i rozpoczęciu korzystania z oprogramowania w swojej firmie.

Compare

System CRM to narzędzie bez, którego na obceną chwilę nie dogonisz konkurencji.

Nasz system, który dla Ciebie zainstalujemy pomoże ci w kontrolowaniu pracy Twoich pracowników jak również pomoże Tworzyć relację z klientem i zarządzać sprzedażą.

System CRM to profesjonalne rozwiązanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami. Wykorzystanie systemu CRM pozwoli Państwu uporządkować pracę firmy i zwiększyć efektywność działań związanych ze sprzedażą i obsługą klienta.

Standardowe funkcje systemu wspierają obszary zarządzania firmą wymienione poniżej.

I Biuro

W ramach obszaru Biuro system CRM wspiera codzienną pracę pracowników z podstawowymi czynnościami związanymi z kalendarzem, pocztą i dokumentami. Ułatwia delegowanie i monitorowanie wykonania zadań. Pozwala zarządzać pocztą e-mail i dokumentami.

Pulpit

 • Prezentacja najważniejszych informacji z systemu na jednej stronie
 • Personalizacja informacji – informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
 • Zmiana układu elementów strony głównej – Dodawanie, ukrywanie i przesuwanie bloków informacji

Kalendarz

 • Planowanie terminów i zadań
 • Przeglądanie kalendarzy użytkowników
 • Powiadomienia i przypomnienia e-mail o nadchodzących terminach
 • Dodawanie uczestników do działań – uczestnicy to użytkownicy systemu lub osoby kontaktowe
 • Wiązanie działań z innymi rekordami systemu – łączenie telefonów, spotkań i zadań np. z klientami, ofertami, zamówieniami

Dokumenty

 • Załączanie dowolnych plików
 • Wiązanie dokumentu z dowolnym wpisem w systemie – np. z klientem lub z ofertą
 • Dodawanie dokumentów zewnętrznych w postaci linku do dokumentu lub pliku np. link do dokumentu umieszczonego w Google Docs

Poczta

 • Odbieranie , wysyłanie i zarządzanie pocztą email
 • Ręczne i automatyczne łączenie wiadomości przychodzących z kontaktami i firmami zapisanymi w systemie
 • Wykorzystanie szablonów korespondencji e-mail przy redagowaniu wiadomości

II Firmy i Kontakty

Wszystkie dane klientów zgromadzona są w wirtualnej teczce, co pozwala bardzo szybko odnaleźć i zapoznać się z historią kontaktów, sprzedaży i obsługi po sprzedażowej.

Klienci potencjalni

 • Baza danych firm i kontaktów potencjalnych klientów
 • Przechowywanie informacji teleadresowych i opisowych, podział klientów na grupy
 • Dodawanie do klientów potencjalnych działań, dokumentów i notatek, wiązanie z produktami którymi są zainteresowani
 • Filtrowanie i wyszukiwanie klientów potencjalnych wg dowolnego kryterium
 • Konwertowanie klienta potencjalnego na kontrahenta w momencie pojawienia się szansy sprzedaży

Kontrahenci

 • Główna baza danych kontrahentów – przechowuje informacje podstawowe, teleadresowe i opisowe
 • Szybki dostęp do informacji powiązanych z kontrahentem osób kontaktowych, działań, sprzedaży, zamówień, zgłoszeń, finansów
 • Możliwość określania zależności organizacyjnych pomiędzy kontrahentami przez wprowadzenie np. centrali i oddziałów.
 • Filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów po nazwie, numerze nip, miejscowości lub według innych kryteriów
 • Eksportowanie oraz importowanie danych kontrahentów do systemu
 • Integracja z Google Maps – pokazywanie lokalizacji adresów kontrahenta na mapie Google
 • Możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do rejestrowania partnerów, dostawców, podwykonawców, firm konkurencyjnych
 • Podział kontrahentów na grupy – możliwość filtrowania bazy danych wg ustalonych grup
 • Przypisywanie kontrahentów do użytkowników lub grupy

Osoby kontaktowe

 • Rejestr osób kontaktowych przypisanych lub nie przypisanych do kontrahenta
 • Wykorzystanie bazy osób kontaktowych jako źródło korespondencji seryjnej
 • Wsparcie dla biznesu działającego w modelu B2C – klientem nie musi być firma, może nim być osoba kontaktowa
 • Rejestrowanie działań: Telefonów, Spotkań, Zadań związanych z wybraną osobą kontaktową
 • Powiązanie osób kontaktowych z akcjami marketingowymi – np. z akcją wysyłki życzeń na święta

Dostawcy

 • Oddzielna baza dostawców lub podwykonawców
 • Pozwala podzielić dostawców na grupy i kategorie
 • Wiązanie dostawców z zamówieniami zakupu

III Produkty i usługi

Porządkuje ofertę firmy w zakresie produktów i usług. Pełni rolę głównego cennika. Pozwala na monitorowanie ilości sprzedanych produktów i usług. Jest bazą wiedzy na temat oferty firmy.

Produkty

 • Kartoteka produktów firmy
 • Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
 • Określanie cen i podatków dla produktu
 • Dodawanie zdjęć do produktu
 • Przeglądanie historii produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
 • Podstawowa funkcjonalność stanów magazynowych: określanie dostępnej ilości produktu
 • Automatyczne zdejmowanie ze stanu magazynowego ilości która jest sprzedawana
 • Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
 • Dodawanie produktów do cenników
 • Wsparcie dla wielu walut – cena produktu może być w dowolnej walucie

Usługi

 • Rejestr usług
 • Grupowanie usług wg kategorii i tworzenie
 • Uwzględnienie sposobu rozliczania usług w parametrach cenowych usługi
 • Określanie ceny i podatku dla usługi
 • Wsparcie dla wielu walut – cena usługi może być w dowolnej walucie
 • Przeglądanie historii usługi: klienci którzy zakupili usługę, oferty, zamówienia, faktury w których usługa była ujęta

Cenniki

 • Rejestr cenników obowiązujących w firmie
 • Cennik to lista produktów i usług z określonymi cenami w zależności od przeznaczenia cennika
 • Możliwość budowania cenników związanych z wielkością zamówień lub z określonymi grupami klientów
 • Możliwość wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

IV Marketing i Sprzedaż

Organizuje proces sprzedaży przez powiązanie informacji związanych z wybraną sprzedażą: kontaktów, telefonów i spotkań, wysłanych ofert, dokumentów, zamówień i faktur. W powiązaniu z akcjami marketingowymi umożliwia analizę efektywności działań marketingowych. Umożliwia szybką ocenę całkowietego potecjału sprzedażowego firmy w wybranym okresie.

Akcje marketingowe

 • Rejestr działań marketingowych – planowanie i monitorowanie realizacji działań marketingowych
 • Możliwość określenia planowanych i rzeczywistych efektów akcji w postaci ilości nowych szans sprzedaży
 • Planowanie takich akcji jak: telemarketing, wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, konferencje i szkolenia
 • Budowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych
 • Wykorzystanie widoków firm i kontaktów przy budowaniu grupy docelowej np. akcja marketingowa dla klientów z określonego województwa
 • Przypisywanie telefonów, spotkań i zadań do akcji marketingowej
 • Rejestrowanie pojawiających się w ramach akcji marketingowej szans sprzedaży (procesów sprzedażowych)
 • Analiza rentowności realizowanych akcji marketingowych przez budowanie odpowiednich raportów

Szanse sprzedaży

 • Rejestr wszystkich sprzedaży w firmie
 • W zależności od firmy można spotkać różne określenia procesu sprzedaży: Szansa sprzedaży, Potencjalne sprzedaże, Sprzedaż
 • Proces sprzedaży pozwala rejestrować wszystkie działania od pojawienia się możliwości sprzedaży do określonego klienta, przez etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży sukcesem
 • Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
 • Możliwość powiązania sprzedaży z firmą – dla modelu sprzedaży B2B lub z osobą kontaktową dla modelu sprzedaży B2C
 • Przeglądanie historii wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
 • Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży – każde przejście sprzedaży do następnego etapu jest zapisywane
 • Możliwość powiązania procesu sprzedaży z akcją marketingową np. z akcją typu telemarketing
 • Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

Oferty

 • Rejestr ofert
 • Oferta zawiera min. takie informacje jak: numer oferty, klient, osoba kontaktowa, data ważności oferty, treść oferty, warunki sprzedaży i tabla pozycji
 • Tabela pozycji to lista produktów lub usług
 • Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę, rabat – procentowy lub wartościowy, podatek
 • Oferty mogą być wystawiane w różnych walutach, wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
 • Oferta może zostać wydrukowana do pliku PDF
 • Gotowa oferta może zostać wysłana w formacie PDF bezpośrednio z systemu CRM
 • Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
 • Z oferty można utworzyć zamówienie – podczas tworzenia zamówienia cześć informacji z oferty przenosi się do zamówienia: klient, kontakt, tabela pozycji.
 • Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
 • Uporządkowana numeracja wszystkich ofert – możliwość konfiguracji numeracji ofert
 • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą

V Zamówienia

Pozwala na monitorowanie realizacji zamówień sprzedaży i zakupu. Gromadzi wszystkie informacje związane z zamówieniem w jednym miejscu i udostępnia je w firmie. Przyśpiesza realizację przez uproszczenie i standaryzację obsługi realizacji zamówienia.

Zamówienia sprzedaży

 • Rejestr zamówień lub zleceń od klientów
 • Informacje o zamówieniu: Zakres, Termin i warunki realizacji
 • Monitorowanie statusu realizacji zamówienia: w toku, zrealizowane, dostarczone, zafakturowane – filtrowanie zamówień
 • Możliwość wydruku zamówienia w formie PDF
 • Ujednolicona numeracja zamówień – każde zamówienie otrzymuje kolejny numer – możliwość konfiguracji numeracji
 • Wystawianie faktury z poziomu zamówienia, możliwość wystawiania wielu faktur do jedno zamówienia
 • Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur z poziomu zamówienia
 • Dodawanie działań do zamówienia: planowanych i wykonanych zadań, spotkań, telefonów
 • Wybór produktów i usług w tabeli pozycji zamówienia
 • Wybór waluty w jakiej jest wystawiane zamówienie – przeliczanie zamówienia wg wybranej waluty
 • Historia zmian statusów zamówienia
 • Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod zamówienie

Zamówienia zakupu

 • Rejestr zamówień do dostawców lub podwykonawców
 • Wykorzystuje moduł dostawców
 • Informacje o zamówieniu do dostawcy: status, termin realizacji, zakres i warunki realizacji
 • Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
 • Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
 • Filtrowanie zamówień wg statusu
 • Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
 • Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie

VI Projekty

Pozwala na monitorowanie realizacji projektów, etapów i zadań. Gromadzi wszystkie informacje związane z projektami w jednym miejscu i udostępnia je uczestnikom projektu.

Projekty

 • Rejestr projektów i zleceń
 • Monitorowanie statusu realizowanych projektów
 • Możliwość dołączania plików pod projektem
 • Możliwość wyświetlenia prostego diagramu zadań
 • Rejestrownie i monitorowanie procentu zaawansowania realizacji projektu
 • Możliwość powiązania projektu z kontrahentem lub osobą kontaktową
 • Możliwość rejestrowania zgłoszeń związanych z realizacją projektu
 • Udostępnienie informacji o projekcie przez portal klienta
 • Udostępnienie dokumentów związanych z projektem wszystim uczestnikom projektu
 • Możliwość dodawania komentarzy do projektu, etapu lub zadania

Etapy projektów

 • Rejestrowanie etapów projektu, kamieni milowych
 • Przypisanie realizacji etapu do wybranej osoby lub grupy
 • Kontrolowanie realiazacji etapów

Zadania projektów

 • Rejestrowanie zadań dla projektów
 • Przydzielanie zadań do wybranych osób lub grupy
 • Monitorowanie terminów i statusów realizacji

VII Serwis

Usprawnia obsługę po sprzedażową i serwisową przez zarządzanie rejestrem zgłoszeń, reklamacji lub spraw. Pozwala powiązać zgłoszenia z umową lub projektem. Pełni rolę bazy wiedzy na temat problemów i rozwiązań. Organizuje pracę działu serwisu. Usprawnia komunikację z klientem.

Zgłoszenia

 • Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
 • Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
 • Ujednolicona numeracja zgłoszeń
 • Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
 • Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
 • Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
 • Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
 • Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
 • Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
 • Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
 • Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy

Umowy

 • Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
 • Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
 • Określanie przedziału czasowego dla umowy
 • Dodawanie do umowy załączników
 • Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
 • Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia

Instrukcje

 • Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
 • Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
 • Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
 • Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
 • Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu

VIII Finanse

Pozwala na wystawianie faktur, monitorowanie płatności i raportowanie.

Faktury

 • Wystawianie faktur VAT
 • Drukowanie faktur w formacie PDF
 • Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
 • Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
 • Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
 • Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
 • Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
 • Historia zmian statusu faktury
 • Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
 • Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
 • Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
 • Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur

IX Raporty i analizy

Raporty i analizy

 • Standardowe i własne raporty – Tworzenie raportów bazujących na aktualnych danych za pomocą prostego kreatora raportów
 • Około 20 zdefiniowanych raportów standardowych
 • Wiązanie danych z wielu modułów – istnieje możliwość budowania raportów w oparciu o wiele modułów powiązanych ze sobą
 • Proste i zaawansowane filtry – Filtry proste bazujące na dacie pozwalają szybko wybrać przedział czasowy filtru np. dziś, bieżący tydzień, ostatni miesiąc, itd. Filtr zaawansowany pozwala określić dowolny warunek filtrowania informacji.
 • Uprawnienia do raportów – raporty mogą być publiczne, prywatne lub dostępne dla określonej grupy użytkowników
 • Grupowanie raportów w foldery
 • Drukowanie raportów
 • Eksportowanie raportów do formatów PDF lub XLS

X Administracja i Konfiguracja

Użytkownicy i uprawnienia

 • Tworzenie, kopiowanie i usuwanie użytkowników
 • Definiowanie struktury ról (stanowisk) i przydzielanie uprawnień
 • Elastyczny system uprawnień bazujący na profilach uprawnień
 • Ustawienia widoczności pól formularza
 • Grupowanie użytkowników
 • Śledzenie operacji użytkownika i historii logowań

Zarządzanie modułami

 • Import i eksport i aktualizacja modułów – mechanizm pozwalający na instalowanie nowych modułów, wyłączanie nie używanych modułów oraz aktualizację istniejących
 • Zarządzanie formularzami i polami modułu
 • Dodawanie pól użytkownika – kilkanaście typów pól: listy, pola tekstowe, wybór daty, url, waluta, itd.
 • Grupowanie pól w bloki informacji
 • Ustawianie pól obowiązkowych
 • Edycja słowników systemu
 • Konfiguracja podpowiedzi – można ustalić jakie informacje pojawiają się po najechaniu np. na nazwę klienta
 • Zaawansowane funkcje konfigurowanie przepływu pracy i zadań
 • Pola obliczane – możliwość określania zasad wyliczania wartości pól formularza przez formuły
 • Konfiguracja numerowanie rekordów

Konfiguracja szablonów

 • Szablony wiadomości e-mail
 • Szablony powiadomień
 • Szablony dokumentów office
 • Ogłoszenia
 • Warunki i zasady płatności

Konfiguracja systemu

 • Wprowadzanie informacji o firmie
 • Waluty – konfigurowanie wielu walut i przeliczników
 • Podatki – konfiguracja rodzajów podatków i stawek podatkowych
 • Sposób przeglądania informacji powiązanych
 • Konfiguracja funkcji zaawansowanych
 • Serwer poczty wychodzącej
 • Kopie bezpieczeństwa
 • Skaner poczty

Co można zyskać dzięki CRM

CMR – narzędzie, dzięki któremu przestaniesz martwić się konkurencją

CMR to z języka angielskiego customer relationship management, czyli zestaw rozbudowanych narzędzi pozwalających nam na zarządzanie relacjami z klientem. Jest to wspieranie procesu marketingowego oraz szeroko rozumianej sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Z tego systemu powinien skorzystać każdy przedsiębiorca, którzy bierze na poważnie swój biznes, szczególnie jeśli opiera się on właśnie na stałym kontakcie z klientem. Bez sprostania potrzebom konsumentów nie ma mowy o sukcesie i o dobrym prosperowaniu tego typu firmy, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw ukierunkowuje swoje działania właśnie na zadowolenie kupującego i budowanie z nim długotrwałej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu. W chwili obecnej coraz częściej mówi się o tym, że bez CMR niemożliwa jest efektywna walka z konkurencją o względy klienta…

CMR – jakie niesie korzyści?

Dla osób dopiero zapoznających się z branżą, moduł CMR zapewne stanowi niewiadomą. Wystarczy jednak nieco poczytać na ten temat, zapoznać się z opiniami fachowców, aby poznać korzyści tego oprogramowania. Dzięki profesjonalnemu modułowi CMR możesz tworzyć bazę firm, kontaktów i potencjalnych klientów, łącząc nazwy z adresami na Google Maps. System pozwala na rejestrowanie spotkań, przypomina o zobowiązaniach wobec klientów i można powiedzieć, że spełnia nawet funkcje sekretarki, która o niczym nie zapomina. CMR pozwala również na planowanie i koordynację szerokich akcji marketingowych, przy czym wystarczy mieć tylko dostęp do komputera, by wszystko nadzorować. Jest to naprawdę spora oszczędność czasu i pieniędzy. System CMR dba również o finanse firmy, tworzenie projektów i zamówień sprzedaży – właściwie z każdą dziedziną zarządzania firmy to profesjonalne oprogramowanie efektywnie współpracuje. Dodam jeszcze, że CMR dostępne jest w kilku pakietach, od standardowego po rozszerzony VIP, w zależności od potrzeb klienta. Wykorzystywanie modułu skutkuje zwiększoną efektywnością pracy firmy, pozyskiwaniem grona nowych klientów i utrzymaniem zainteresowania już istniejących. Szybkie wydawanie poleceń i koordynacja ich wykonania skutkuje również szybszą realizacją zamówień – wszystko to z korzyścią dla naszej firmy.

Nowoczesny moduł CMR dla każdego

Okazuje się, że CMR jest dostępny właściwie dla każdego i na pewno nie trzeba się obawiać tak nowoczesnych rozwiazań. Jest to oprogramowanie proste w obsłudze, przy najmniej rozbudowanym pakiecie nie jest wymagane szkolenie, natomiast przy rozbudowanych opcjach w zupełności wystarcza szkolenie internetowe. Nie trzeba dodatkowych kwalifikacji, aby móc korzystać z CMR, dzięki czemu jego wdrożenie do firmy przebiega na ogół bezproblemowo, szczególnie że przez okres 60 lub 90 dni po wdrożeniu możemy liczyć na opiekę fachowców nadzorujących oprogramowanie. Zainstalowanie i konfiguracja systemu CMR to koszt zaledwie 799,50 złotych, a przecież należy pamiętać, że koszty poniesione na to profesjonalne oprogramowanie szybko się zwracają. Instalacja systemu odbywa się na wybranym serwerze, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i zapobiega ewentualnej utracie danych. Czas realizacji zamówienia jest zależny od rodzaju wybranego pakietu – instalacja i przygotowywanie modułu może trwać od 2 dni do maksymalnie kilku tygodni. CMR pozwala na ułatwienie pracy, zarówno przedsiębiorcy jak i zwykłemu pracownikowi – jeśli jesteś właścicielem firmy która chce zaistnieć na rynku i nie ma zamiaru poddać się konkurencji, koniecznie skorzystaj z tego nowoczesnego oprogramowania, zanim zdecyduje się na to konkurencja.

Usługi

Pakiet standard

Dla małych firm na start

Pakiet PRO

Najczęściej wybierany

Pakiet VIP

Pełen zakres usług

Analiza potrzeb i wymagań
Tak – uproszczona
Arkusz konfiguracji

Tak – podstawowa
Arkusz konfiguracji

Tak – Zaawansowana
Specyfikacja wymagań

Konfiguracja systemu
Tak
Podstawowa

Tak
Zaawansowana

Tak
Zaawansowa

Konfiguracja modułów Nie
Tak
Podstawowa

Tak
Zaawansowana

Rozbudowa i dostosowanie Nie Nie
Tak
Dowolne modyfikacje systemu

Instalacja systemu
Tak
Zdalna na wybranym sewerze

Tak
Zdalna na wybranym serwerze

Tak
Zdalna na wybranym serwerze

Opieka po wdrożeniu
Tak
30 dni

Tak
60 dni

Tak
90 dni

Import danych
Tak
Z pliku XLS

Tak
Z pliku XLS

Tak
Z dowolnego źródła

Termin realizacji
Ilość godzin

Do 2 dni
Do 5 godzin

Do 1 tygodnia
Do 15 godzin

Zależy od zakresu prac
Brak limitu czasowego

Szkolenie użytkowników

Nie

Szkolenie online
Podstawowe

Szkolenie online
Podstawowe i zaawansowane

Informacje dodatkowe

pakiety CRM

, ,

2 reviews for Zainsalowanie i konfiguracja CRM

 1. patryk

  CRM opinie

  Polecam ten sytsme, swietne narzędzie do prowadzenia firmy. Jak CRM to tylko ten. Można w prosty sposób wiele po ustwiać samemu w panelu admina

 2. kisiel

  Tani crm opinie

  polecam ten cerem jest naprawdę tani i godny polecenia. jak crem tani to tylko w zens

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *