Tanie Drukowanie CAD

0,00 

Wydruki Cad czarno- białe oraz kolorowe dotępne od ręki w różnych wymiarach tanio szybko i profesjonalnie.

Compare
SKU: 0001111 Kategorie: , , , Tagi: ,

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.

Kompleksowe drukowanie CAD dla firm budowlanych, biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go, gmin, urzędów miasta itp.

Do naszych usług należy:

 

 • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
 • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
 • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
 • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
 • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
 • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.

Jeden zakup to jeden metr druku bieżącego.

Informacje dodatkowe

Color

,

Wymiar:

, , , ,

1 review for Tanie Drukowanie CAD

 1. rezulak

  Tanie Drukowanie CAD

  polecam tą drukarnię u wiśni jest mega profesjonalna

Add a review

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *