Główna, Poradniki

Optymalizacja podatkowa a spółka z o.o.

Optymalizacja podatkowa to zabieg, który można – i warto przeprowadzić w odniesieniu do swojego przedsiębiorstwa. Proces całkowicie zgodny z przepisami prawa jest legalny i nie powinien wzbudzać najmniejszych obaw, tym bardziej, że może przynieść wymierne korzyści, na przykład w postaci niższych kosztów uzyskania przychodów. Praktyka przeważnie łączy metody optymalizacji – stosuje się jednocześnie kilka z nich, odpowiednio dopasowanych do struktury firmy, rodzaju prowadzonej działalności i planów biznesowych. Co warto wiedzieć o tym procesie i jak zastosować go w praktyce?

1. Dlaczego warto zdecydować się na optymalizację podatkową? Definicja

2. Działalność zagraniczna w kontekście optymalizacji podatkowej

3. Spółka z o.o. a legalna optymalizacja podatkowa

4. Podział przychodów – oszczędności praktyczne

5. Inne istniejące rozwiązania prawne

Wśród niektórych osób optymalizacja podatkowa cieszy się nienajlepszą opinią – przeważnie wpływ na to mają działania krajów chcących powstrzymać między innymi odpływ kapitału do na terytorium państwa zapewniającego lepsze warunki dla działalności.

Dlaczego warto zdecydować się na optymalizację podatkową?

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia: co rozumiemy przez optymalizację podatkową? Mówiąc w skrócie, są to wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych, a w niektórych przypadkach do całkowitego ich zniesienia. Tego typu swoiste unikanie opodatkowania w całości mieści się w obowiązujących przepisach prawa podatkowego, dlatego nie będzie wzbudzało wątpliwości i zastrzeżeń naczelnika urzędu skarbowego ani żadnej innej instytucji.

Sposobów na to jest kilka, między innymi:

  • przeniesienie działalności za granicę,
  • spółka z o.o. jako główna działalność,
  • spółka z o.o. jako dodatkowe źródło przychodów,
  • podział przychodów,
  • korzystanie z istniejących rozwiązań prawnych.

Poniżej znajdziesz charakterystykę popularnych sposobów działania. Jak wspomnieliśmy na początku, aby proces był skuteczny, najczęściej łączy się kilka sposobów.

Działalność zagraniczna w kontekście optymalizacji podatkowej

Jednym z popularnych w ostatnim czasie sposobów działania jest przeniesienie działalności za granicę i międzynarodowe planowanie podatkowe. Można zdecydować się albo na lokalizację popularnie określaną mianem raju podatkowego (Seszele, Mauritius, Malta), albo wybrać kraj nie zaliczający się do tej kategorii, ale oferujący korzystniejsze warunki w zakresie podatku dochodowego. W drugim przypadku w ostatnim czasie na pierwszy plan wysuwają się Czechy, ale warto zwrócić uwagę także na Irlandię czy Wielką Brytanię.

Już samo przeniesienie działalności poza granice kraju pozwala czerpać benefity. Można je zwiększyć dodatkowo, wykorzystując dostępne rozwiązania prawne wybranej jurysdykcji, na przykład sposób wypłaty pensji dyrektorskich i dywidend w spółkach brytyjskich.

W przypadku rajów podatkowych najważniejszym benefitem jest zerowy podatek dochodowy, przy założeniu, że całość zysku osiągana jest poza granicami tegoż państwa. Oczywiście, taki krok jest całkowicie legalny, ale – ze względu na reputację rajów podatkowych – wzbudza wątpliwości. Można wobec tego sięgnąć także po inne możliwości.

Spółka z o.o. a legalna optymalizacja podatkowa

Drugi sposób na legalną optymalizację podatkową to wybór spółki z o.o. jako formy prawnej przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z preferencyjnej stawki 9% podatku CIT. Wybór takiej formy opodatkowania pozwala odprowadzać stosunkowo niskie podatki, a nadwyżki inwestować.

Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim na preferencyjnym opodatkowaniu skorzystają wyłącznie mali podatnicy, dlatego przychody na przestrzeni całego roku należy kontrolować. W przeciwnym razie stawka 9% zamieni się w zdecydowanie mniej korzystne 19%. Drugim zagrożeniem jest widmo podwójnego opodatkowania. Spółka z o.o. odprowadza podatek zarówno na poziomie zysku, jak i przy jego podziale. Jeśli zatem duża część środków będzie dzielona pomiędzy wspólników, zabieg założenia spółki z o.o. także nie w każdym przypadku okaże się korzystny.

Podział przychodów – oszczędności praktyczne

Drugi wariant funkcjonowania przedsiębiorstwa, w którym sprawdzi się spółka z o.o. to wykorzystanie jej jako drugiego źródła przychodów. W przypadku jednoosobowej działalności lub pełnienia funkcji wspólnika w spółce osobowej warto wydzielić odrębne źródło przychodów, a następnie przenieść je na spółkę z o.o. Ten zabieg pozwoli część zysków opodatkować zgodnie z niższą stawką, gdyż dochody osobiste rozlicza się – zgodnie z przepisami o podatku dochodowym – według 17% stawki, a dochody spółki – zgodnie z 9% CIT.

Inne istniejące rozwiązania prawne

Optymalizacja podatkowa to także szereg dodatkowych, mniejszych działań, które przeprowadza się na co dzień, prowadząc planowanie podatkowe. Zaliczają się do tej grupy wszelkiego rodzaju odliczenia od podatku, ulgi i zwolnienia. Już sam wybór najodpowiedniejszej w przypadku danego przedsiębiorcy formy opodatkowania z powodzeniem można zaliczyć do takich działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *