Główna, Poradniki

Na czym polega assessment Centre?

Specjaliści HR (Human Resources) zajmują się zarządzaniem personelem w organizacji i pełnią kluczową rolę we wszystkich procesach działalności firmy począwszy od rekrutacji, a na zwalnianiu kadry skończywszy. To także sposób na to, by planować kariery, zapewnić szkolenia, kierunkować ludzi pod kątem konkretnych umiejętności. Jednym z chętnie wykorzystywanych narzędzi przez działy HR i firmy zewnętrzne jest assessment center.

Kiedy warto wykorzystywać assessment center w firmie?

Jedną z najefektywniejszych metod zarządzania ludźmi jest assessment centre. To wszechstronny proces selekcji wykorzystywany przez organizacje do oceny, czy dany kandydat jest odpowiedni na określone stanowisko. Z assessment center korzysta się zazwyczaj w ostatnich etapach procesu rekrutacyjnego, a sam proces obejmuje zestaw różnorodnych metod oceny. To pozwala określić umiejętności, kompetencje i przydatność kandydata do danego stanowiska pracy. Celem jest uzyskanie wszechstronnego spojrzenia na jego zdolności i potencjał, by finalnie w danej firmie po prostu osiągnął sukces.

Procesy wykorzystywane w procesie assessment center mogą trwać od pół dnia do kilku dni i są zależne od złożoności stanowiska i liczby kandydatów, którzy są oceniani. Z zasady poszczególne etapy odbywają się w kontrolowanym środowisku, na miejscu pracy lub są zlecane zdalnie, i często obejmuje grupę potencjalnych pracowników, którzy równocześnie przechodzą przez różne działania.

Nowoczesne testy diagnozujące konkretne umiejętności

Sesja assessment center wykorzystuje przede wszystkim standaryzowane testy twórczego myślenia zaprojektowane do oceny zdolności poznawczych, cech osobowości i innych istotnych aspektów psychologicznych kandydata. W katalogu znaleźć można zadania indywidualne sprawdzające rozumienie numeryczne, werbalne, osąd sytuacyjny, a także kwestionariusze osobowości. Potencjalni pracownicy są również stawiani przed zadaniami grupowymi. Dzieli się ich na zespoły, a każdy z nich otrzymuje zadania lub scenariusze związane z pracą. Osoby oceniające obserwują, jak kandydaci współpracują, komunikują się i współdziałają w grupie, co pozwala dość trafnie ocenić ich umiejętność pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i potencjału przywódczego. Jak widać, to wstęp do decyzji rekrutacyjnych.

Na czym polega assessment center jako metoda rekrutacji?

Innym elementem procesu są tak zwane zadania In-Tray. Kandydaci otrzymują zestaw kilkudziesięciu hipotetycznych sytuacji, które mogą wystąpić w konkretnej sytuacji zawodowej i na danym stanowisku. Muszą określić priorytety, zorganizować się i odpowiedzieć na te kwestie w określonym czasie, prezentując umiejętność zarządzania i podejmowania decyzji. W innej opcji będą uczestniczyć w scenariuszach odgrywania ról. Tu mogą wcielać się w rolę pracownika radzącego sobie z konkretnymi sytuacjami lub konfliktami w miejscu pracy. Pozwala to osobom oceniającym ocenić umiejętności komunikacyjne, zdolność adaptacji i inteligencję emocjonalną. Finalnie kandydaci mogą zostać poproszeni o przygotowanie i przedstawienie prezentacji na określony temat. To świetny sposób na ocenę zdolności klarownego przekazywania pomysłów, organizacji informacji i zaangażowania publiczności. Nie brakuje też klasycznych rozmów rekrutacyjnych, a potencjalni pracownicy mogą także brać udział w nieformalnych spotkaniach towarzyskich lub w sesjach networkingowych.

Jak metoda assessment center przekłada się na efektywność pracy?

W trakcie sesji ac specjaliści HR obserwują i oceniają wydajność każdego kandydata na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Te są zwykle oparte na kluczowych kompetencjach wymaganych dla konkretnego stanowiska. Finalnie kandydaci są oceniani na podstawie całokształtu swoich występów, a wybranym może zostać zaoferowana praca lub mogą przejść do ostatnich etapów procesu rekrutacyjnego. Sama metoda jest ceniona przede wszystkim za to, że umożliwia wszechstronną ocenę kandydatów, minimalizuje uprzedzenia i zwiększa szansę na wybranie pracowników, którzy najlepiej pasują do danego stanowiska i organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *