Tanie Drukowanie CAD

Nowy produkt

Wydruki Cad czarno- białe oraz kolorowe dotępne od ręki w różnych wymiarach tanio szybko i profesjonalnie.

Więcej szczegółów

100000 Przedmioty

2,00 .- brutto

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go.

Kompleksowe drukowanie CAD dla firm budowlanych, biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go, gmin, urzędów miasta itp.


Do naszych usług należy:

 

  • druk z au­to­ca­da, wy­dru­ki wek­to­ro­we,
  • ska­no­wa­nie map i pla­nów,
  • ar­chi­wi­za­cja do­ku­men­ta­cji tech­nicz­nych,
  • opra­wy in­tro­li­ga­tor­skie nie­roz­bie­ral­ne (ak­cep­to­wa­ne przez urzę­dy),
  • opra­wy twar­de i otwie­ra­ne (gre­en­bin­der, se­gre­ga­to­ry),
  • ta­bli­ce in­for­ma­cyj­ne, wi­zu­ali­za­cyj­ne, in­we­stor­skie i in­ne.

Jeden zakup to jeden metr druku bieżącego.

Oceń 
2017-03-07

Tanie Drukowanie CAD

polecam tą drukarnię u wiśni jest mega profesjonalna

Napisz swoją opinię!

Napisz opinię

Tanie Drukowanie CAD

Tanie Drukowanie CAD

Wydruki Cad czarno- białe oraz kolorowe dotępne od ręki w różnych wymiarach tanio szybko i profesjonalnie.

30 innych produktów w tej samej kategorii: