Outsourcing pracowniczy jest obecnie jednym z najskuteczniejszych i najbardziej sprawdzonych modeli prowadzenia rentownych operacji biznesowych. Jest to skuteczna strategia konkurencyjności, z której przedsiębiorstwa mogą korzystać w perspektywie długoterminowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego warto postawić na outsourcing pracowniczy? 

Dlaczego warto wybrać outsourcing pracowniczy?

 

Outsourcing pracowniczy – definicja 

Outsourcing to proces, w którym firma przekazuje odpowiedzialność za zaplanowanie działania lub projekt, który jest lub mógłby być realizowany wewnętrznie, na inną firmę. Outsourcing pracowniczy to praktyka stosowana przez wiele firm w celu pozyskiwania najlepszych kandydatów bez angażowania się w proces pozyskiwania i selekcji. Jest on bowiem w dużej mierzy kosztowny i czasochłonny, zwłaszcza w przypadku makroprzedsiębiorstw. Outsourcing pracowniczy najczęściej stosuje się na w IT, księgowości, ale też takich dziedzinach jak kontrola jakości w procesach produkcyjnych.  

 

Korzyści outsourcingu pracowniczego  

Korzyści ze stosowania outsourcingu pracowniczego jest naprawdę wiele. Dzięki tej metodzie zatrudniania usługi są szybsze. Firma outsourcingowa posiada również więcej wykwalifikowanych do danego działu pracowników ze względu na wąską specjalizację, którą się zajmuje. Osoby tam pracujące są również doświadczone w samym procesie rekrutacji. Dodatkowo jest to minimalizacja kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Outsourcing pracowników pomaga wyeliminować inwestycje w infrastrukturę, ponieważ partner outsourcingowy przejmuje odpowiedzialność za procesy biznesowe. Warto też wspomnieć, że firma dzięki outsourcerowi jest bardziej przygotowana na nieoczekiwane rotacje pracowników czy też ewentualne zastępstwa, gdy jacyś pracownicy potrzebują urlopu.  

 

Outsourcing pracowniczy w QSense 

QSense w swojej szerokiej ofercie usług posiada również outsourcing pracowniczy. Doświadczona kadra przeprowadza rekrutacje już od lat, dlatego jest w stanie odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby klientów. QSense jako partner biznesowy, charakteryzuje się utrzymywaniem najwyższej jakości współpracy na każdym etapie. Warto dodać, że w szkoleniu pracowników wykorzystywany jest innowacyjny system QLearn®, którzy wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu można znacznie przyspieszyć proces przysposobienia nowych pracowników do warunków pracy.  

 

Outsourcing pracowniczy – podsumowanie  

Podsumowując, outsourcing może być optymalnym rozwiązaniem dla wielu firm zwłaszcza ze względu na minimalizację kosztów oraz usprawnienie procesu rekrutacji. Dzięki przejęciu przez podmiot zewnętrzny części działań przedsiębiorstwo może skupić się na podstawowym obszarze swojej działalności.