Hydraulika to nazwa technologii opartej na cieczach, którą stosujemy w maszynach budowlanych. Wykorzystuje nieściśliwą ciecz, zazwyczaj olej, i używa jej do przenoszenia energii z jednego lub więcej źródeł do wykonania zadania poprzez pompowanie jej przez mały otwór, tworząc w ten sposób dużą moc. Główną zaletą stosowania systemów hydraulicznych w maszynach budowlanych jest to, że możemy łatwo kontrolować i manipulować wydajnością maszyny z dużą dokładnością. Ponieważ maszyny te działają w oparciu o mechanikę płynów, każdy ruch lub działanie jest płynne i precyzyjne. Jednocześnie, czyni je to bardzo bezpiecznymi, ponieważ błąd ludzki lub zaangażowanie jest zredukowane do minimum.

Dzięki wykorzystaniu technologii hydrauliki siłowej wiele gałęzi przemysłu istotnie się rozwinęło i robi to nadal. Praca jest znacznie sprawniejsza, a przy tym bardzo precyzyjna. Urządzenia, które działają dzięki układom hydraulicznym pozwalają na osiąganie imponujących efektów w branżach takich jak, górnictwo, leśnictwo, drogownictwo, rolnictwo czy budownictwo. Prasy hydrauliczne, koparki, maszyny rolnicze, dźwigi – to tylko ułamek maszyn, które codziennie, dzięki hydraulice siłowej, usprawniają i przyspieszają wykonywanie wielkich projektów. Jednak samo urządzenie nie obyłoby się bez serca. W układzie hydraulicznym jest nim pompa hydrauliczna – to dzięki temu podzespołowi cała instalacja pracuje. Dlatego warto skupić się na odpowiedniej dbałości o ten element.

Czym jest pompa hydrauliczna? Jak działa układ hydrauliczny, napędzany pompą?

Pompa hydrauliczna jest urządzeniem mechanicznym, które przekształca energię mechaniczną w energię hydrauliczną. Wytwarza ona przepływ o mocy wystarczającej do pokonania ciśnienia wywołanego przez obciążenie. Jednocześnie wytwarza podciśnienie na wlocie pompy. Pompa może być połączona z różnymi elementami, takimi jak zawory lub cylindry, w zależności od zastosowania.

Najbardziej powszechnym typem pomp hydraulicznych jest pompa zębata, która składa się z dwóch zazębionych kół zębatych w obudowie. Są one wykorzystywane w wielu zastosowaniach, takich jak przekładnie, wspomaganie kierownicy i wyciągarki hydrauliczne. Pompy łopatkowe mają łopatki, które przesuwają się wewnątrz wirnika, lub innymi słowy, mają mocowanie ze szczelinami dla łopatek. Pompa tłokowa ma tłoki, które poruszają się tam i z powrotem w liniowych otworach, podczas gdy pompa tłokowa obrotowa ma tłoki rozmieszczone wokół bloku cylindrów napędzane przez wał korbowy. W konstrukcji z płytą wahadłową tłoki poruszają się na ustawionej pod kątem płycie, która kontroluje ich ruch, natomiast w pompach o osi pochylonej tłoki są kontrolowane przez wał mimośrodowy.

Rodzaje pomp hydraulicznych

Istnieją trzy główne rodzaje pomp hydraulicznych:

(1) Pompa zębata zewnętrzna posiada dwa koła zębate obracające się na równoległych osiach i oddzielone niewielką szczeliną. Te dwa koła zębate obracają się względem siebie, wymuszając przepływ cieczy wokół zewnętrznej strony kół zębatych i pomiędzy nimi, gdzie zostaje ona uwięziona i wypchnięta do króćca tłocznego.

(2) Pompy łopatkowe wykorzystują mechanizm ślizgowy zbudowany z łopatek do pompowania przez nie cieczy. Ciecz jest zatrzymywana w kieszeniach utworzonych przez łopatki i wyrzucana do portu wylotowego, gdy łopatki poruszają się na zewnątrz.

(3) Pompy tłokowe wykorzystują tłoki napędzane przez wał korbowy lub płytę krzywkową do przetłaczania cieczy przez specjalnie zaprojektowane zawory na obu końcach cylindra.

Co robić w przypadku zepsucia pompy hydraulicznej? Jak do tego nie dopuścić?

Pompa hydrauliczna jest istotnym elementem każdego układu hydraulicznego. Jest to element, który pobiera moc mechaniczną i oddaje moc płynną. Jeśli pompa hydrauliczna ulegnie awarii, cały system się załamie, co spowoduje duże straty. Jak zatem zapobiegać awariom pompy hydraulicznej?

  1. Nie należy używać nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu pompy hydraulicznej. A najlepiej by było aby pompę zamontowała osoba, która zajmuje się tym na co dzień.
  2. Nie wolno narażać pompy hydraulicznej na uszkodzenie mechaniczne poprzez uderzenie, należy uważać, aby pompa nie spadła na ziemię.
  3. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas obsługi pompy hydraulicznej.
  4. Do zabezpieczenia pompy hydraulicznej należy użyć odpowiedniego łącznika.
  5. Podczas montażu należy pamiętać, aby postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
  6. Stosować odpowiednie smarowanie wszystkich części pompy.
  7. Używać odpowiedniego środka smarnego do wszystkich części układu pneumatycznego oraz dbać o jego poziom czystości i regularnie wymieniać.

Jeśli mimo dbałości o wszystkie te elementy pompa ulegnie awarii, najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalistów, czyli odpowiedniego serwisu pomp hydraulicznych. Wykwalifikowany technik sprawnie zdiagnozuje przyczynę usterki i zabierze na warsztat w celu rzetelnej naprawy. Istnieje również opcja zakupu nowej pompy, lecz jest to drogi podzespół i, jeśli to możliwe, lepiej na początku skorzystać z możliwości naprawy sprzętu. Tym sposobem mamy pewność, że pompa hydrauliczna wróci do nas gotowa do dalszej pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://hydroserwishs.pl/