Każdy sposób podłączenia płyty indukcyjnej 3 fazowej i 1 fazowej zawsze powinien być wykonany przez specjalistę – elektryka, posiadającego dużą wiedzę i doświadczenie. Niektórzy sami realizują to zadanie. Niesie ono z sobą pewne ryzyko narażenia się na niebezpieczeństwo i utratę zdrowia.

Proces podłączenia płyty indukcyjnej 3 fazowej należy zawsze rozpocząć od sporządzenia schematu podłączenia indukcji. Taki plan może wykonać wyłącznie profesjonalny elektryk, który zna się na indukcji. Dobry elektryk Podłączenie Płyty Indukcyjnej Wrocław wykonuje na oddzielnym obwodzie elektrycznym, stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które są gwarancją bezpiecznego użytkowania kuchenki.

Podłączając płytę indukcyjną 3 fazową należy pamiętać o tym, że przewód przyłączeniowy powinien mieć odpowiedni przekrój. Większość producentów zaleca, aby przekrój ten w przypadku indukcji 3 fazowej wynosił 5 na 2,5 mm2. W przypadku instalacji płyty 1 fazowej minimalny przekrój przewodu to 3 na 4 mm2.

Podłączenie płyty indukcyjnej 3 fazowej wymaga dokładnej analizy sytuacji w mieszkaniu, domu, w innym miejscu, gdzie planujemy instalację indukcji. Tę ocenę powinien wykonać elektryk z doświadczeniem. Niekiedy nowa płyta indukcyjna może być podłączona do instalacji 1 fazowej i nie posiada możliwości przyłączu do 3 fazy o sile 400V.  Elektryk Wrocław sam oceni możliwości przyłączy nowej kuchenki indukcyjnej. Samodzielne zbieranie informacji na ten temat i próby podłączenia mogą doprowadzić do zniszczenia płyty indukcyjnej, awarii prądu i utraty gwarancji za zakup nowego sprzętu. Od tego są specjaliści, którzy doskonale wiedzą, jak podłączyć płytę indukcyjną, aby im zlecać wykonanie tego zadania.

Podłączenie płyty indukcyjnej 3 fazowej wiąże się z elementarną widzą o instalacji elektrycznej, regułach, zasadach bezpieczeństwa i odpowiedniej kolejności wykonywania czynności związanych z przyłączem płyty indukcyjnej.

Schemat podłączenia indukcji zawarty jest w instrukcji podłączenia płyty indukcyjnej 3 fazowej. Każda nowo zakupiona kuchenka posiada taką instrukcję. Można ją również odszukać na stronie producenta sprzętu.

Nawet wielokrotne przestudiowanie instrukcji podłączenia płyty indukcyjnej 3 fazowej nie zwalnia nas z obowiązku konsultacji ze specjalistą. Odpowiedzialność za siebie i innych jest podstawą bezpieczeństwa i poprawnego działania nowej płyty indukcyjnej. Tylko specjalista z uprawnieniem, posiadający udokumentowane doświadczenie w podłączaniu płyty indukcyjnej 3 fazowej może precyzyjnie i bezpiecznie wykonać to zadanie. Podłączenie indukcji przez elektryka bez uprawnień albo przez nas samych, jeśli będzie nieudolne i spowoduje awarię sprzętu, nie będzie uznane w ramach gwarancji. Koszt podłączenia płyty indukcyjnej 3 fazowej nie jest duży, przystępny dla kieszeni każdego. W takich sprawach jak bezpieczne i prawidłowe podłączenie nowej kuchenki indukcyjnej nie powinno się ryzykować, silić na samodzielność i znajomość indukcji. Elektrycy z doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami takie czynności wykonują codziennie, od lat, wiedzą o wszystkich problemach i możliwych usterkach.